Khairpur District

Kot Diji

Kot Diji Kot Diji is an archaeological site located in Khairpur District, Sindh, Pakistan.

Thul Peer

Thul Peer Thul Peer is a landmark located in Khairpur District, Sindh, Pakistan.

Kot Diji Fort

Kot Diji Fort Kot Diji Fort located in Khairpur District, Sindh, Pakistan.

Faiz Mahal

Faiz Mahal Faiz Mahal located in Khairpur District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.